โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” โดยข้าวตราฉัตร ก้าวสู่ปีที่ 18 ส่งเสริมอัจฉริยะเด็กไทย สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการระดับโลก

ก้าวสู่ปีที่ 18 ที่ข้าวตราฉัตร ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” หรือ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนอัจฉริยะเด็กไทย (เด็กไทยผู้ที่มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าเด็กระดับทั่วไป และมีความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น จากหลากหลายสาขาวิชา) มาพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการอย่างเข้มข้น เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันกับเยาวชนคนเก่งจากทั่วทุกมุมโลก ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ รวมมูลค่าสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18,000,000 บาท

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า “โครงการโอลิมปิกวิชาการ มาจากนโยบายท่านผู้บริหารระดับสูงข้าวตราฉัตร คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการธุรกิจพืชครบวงจร ธุรกิจข้าว ขนส่งและบริการ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทย และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการให้เด็กไทย เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ และกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไป ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชน ที่ทุกภาคส่วนควรให้การส่งเสริม สนับสนุน และโครงการโอลิมปิกวิชาการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนด้านเยาวชนและการศึกษาเด็กไทยภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย”

ซึ่งข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนต่อเนื่องกว่า 18 ปี ผ่านหน่วยงาน สสวท. และขอขอบคุณพันธมิตรหลักนี้ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการ และจัดสรรคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับสถาบันการศึกษา มาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทย รวมถึงผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและเป็นแรงผลักดัน ทุกอย่างจะไม่สำเร็จหากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ มีผู้แทนประเทศไทยฯ ทั้งหมด 23 คน จาก 5 สาขาวิชา โดยคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 108,024 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกของ สสวท. เพื่อหาสุดยอดอัจฉริยะเด็กไทย เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้แทนประเทศไทย 6 คน เดินทางไปแข่งขันวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 : Oslo, Norway สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้แทนประเทศไทย 4 คน เดินทางไปแข่งขันวันที่ 7-15 สิงหาคม 2565 : Yogyakarta, Indonesia สาขาวิชาเคมี มีผู้แทนประเทศไทย 4 คน เดินทางไปแข่งขันวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2565 : Tianjin, China (Online) สาขาวิชาชีววิทยา มีผู้แทนประเทศไทย 4 คน เดินทางไปแข่งขันวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2565 : Yerevan, Armenia และสาขาวิชาฟิสิกส์ มีผู้แทนประเทศไทย 5 คน เดินทางไปแข่งขันวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2565 : Switzerland (Online)

ข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ อาทิ มอบเงินขวัญถุงก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ มอบทุนการศึกษาหลังจากแข่งขันกลับมา ให้กับคณะผู้แทนประเทศไทย มอบข้าวตราฉัตรให้กับครอบครัวผู้แทนประเทศไทย และสนับสนุนค่ายจิตอาสานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ”

– ข้าวตราฉัตร ขอส่งกำลังใจ พร้อมสานฝันอัจฉริยะเด็กไทย คว้าชัยโอลิมปิกวิชาการระดับโลก