“ไลอ้อน” เดินหน้า “โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi” เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้า ‘โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi’ (ปากสวยสุขภาพดี) โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งกราด (เทศบาลแหลมฉบัง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi พร้อมแนะนำวิธีการการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้กับผู้สูงวัยสำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi ที่วิจัยหลักสูตรโดย Dr.Noriko Takei เป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปาก ช่วยในการฝึกเคี้ยวอาหาร การฝึกกล้ามเนื้อใช้กลืน กระตุ้นต่อมน้ำลาย และกระตุ้นสมอง โดยต้องทำควบคู่กับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือก กลิ่นปาก และโรคปอดอักเสบจากการสำลัก หากผู้สูงอายุหมั่นบริหารช่องปากแบบ Kenkobi อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น ลดปัญหาอาหารหล่นจากปาก อาการคอแห้งลดลง การบดเคี้ยวและการกลืนดีขึ้น การสำลักอาหารลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมด้านบุคลิกภาพทำให้ออกเสียงพูดได้ชัด สร้างความมั่นใจในการยิ้ม หัวเราะเมื่อเข้าสังคม เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้การบริหารช่องปากแบบ Kenkobi

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะเดินหน้า โครงการสู่ชุมชนรอบบริษัท อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุบางบัวทอง โรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง อ.ศรีราชา และโรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน อ.ศรีราชา   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการส่งเสริมป้องกันสุขอนามัยในช่องปาก’ ที่บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ลดการพึ่งยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยลดภาระของรัฐบาล

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.lion.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 294 0191