วว. พร้อมโชว์ผลงาน จัดสัมมนา ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ในงาน Fi Asia 2022 / Vitafoods Asia 2022

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดอินกรีเดียนส์ เอเซีย 2565 (Fi Asia 2022) และงานไวต้าฟู้ด เอเชีย 2565 (Vitafoods  Asia 2022) โดยทั้งสองงานจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการของไทย ให้กลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในรูปแบบ Smart event เป็นครั้งแรกในภาคพื้นทวีปเอเชีย

สำหรับจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มกว่า 500 บริษัทจากทั่วโลก รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. เตรียมนำ 3 กิจกรรมสำคัญเข้าร่วมจัดแสดงในงานฯ ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร นับตั้งแต่เป็นสารสกัดกระทั่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในรูปแบบของ Functional ingredient Supplement product  Alternative protein และ Future Food รวมถึงงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการด้านอาหาร ตลอดจนการพัฒนาทางบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งจัดโซน Business Matching พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!! แก่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ เพื่อให้คำแนะนำในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. กิจกรรม Symposium Conference หัวข้อเรื่อง Panel Discussion on the Plant-based Revolution Recent Insight into Products and Development Technologies and Their Future Application ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Theater 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ 3. สนับสนุนการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 4 โดย วว. ได้ส่งนักวิจัยผู้ชำนาญการด้านอาหารร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินด้วย