มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุม เพื่อร่วมมือทางการวิจัยกับคณะผู้วิจัยจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี และ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย นำโดย Professor Dr. Che Zalina Zulkfli ผู้ประสานงานของหน่วยงาน Green Unit Coordinator ของมหาวิทยาลัย Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมในศาสตร์ ที่ผลิตครูช่างในรัฐ Perak, ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Narotama University โดย Dr. Ir. Sri Wiwoho Mudjanarko และ Dr. Nawir Rasidi จาก Politeknik Negeri ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าประชุมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์จะทำความร่วมมืองานวิจัยในหัวข้อ Internet of Things (IoT) in Green Technology and Smart Cloud Platform Data Centre for Water Quality Monitoring

โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ยานพาหนะ แนวคิด IoT ที่ย่อมาจาก Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ เสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้เอง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศต่อไป

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354