มทร.ศรีวิชัย สร้างการรับรู้ส่งเสริมเยาวชนนักอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการให้ความรู้ด้านการศึกษาระบบนิเวศและการปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 120 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ กล่าวว่า โครงการให้ความรู้ด้านการศึกษาระบบนิเวศและการปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล เป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่มี พะยูนเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ได้เรียนรู้ระบบนิเวศและการปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ด้านเป้าหมายที่ 14 (SDG 14 : Life below water) ที่มีเป้าประสงค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354