มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยกระดับผลผลิตผึ้งโพรงของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตผึ้งโพรงของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และได้รับเกียรติจากวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต ดร.รัตนา อุ่นจันทร์ อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ร่มเย็น อาจารย์มัณฑนา แดงเพชร อาจารย์อรอุมา สำลี และ อาจารย์มัลลิกา อินพรหม อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตผึ้งโพรงของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

การเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเกษตรกร และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ ส่วนใหญ่การเลี้ยงผึ้งโพรงจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ โดยใช้กล่องรังผึ้งไปวางไว้ในบริเวณพื้นที่ในสวน ซึ่งเป็นระบบการจัดการทรัพยากรและระบบการผลิตแบบดั้งเดิมของชุมชน ผึ้ง 1 รังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นน้ำผึ้งได้เฉลี่ยประมาณ 2-3 ขวด ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงสามารถขายน้ำผึ้งได้ขวดละ 500 บาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีการนำผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้งโพรงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตอีกด้วย

เนื่องจากในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ กระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน คุณภาพของผลผลิต การจำหน่ายและการเข้าถึงตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตผึ้งโพรง จึงจำเป็นต้องการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต คุณภาพของผลผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และขยายช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงเข้าร่วมยกระดับพัฒนาคุณภาพ และผลผลิตผึ้งโพรงของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้านการจัดการสถานที่ผลิตน้ำผึ้งให้ได้มาตรฐานและสุขลักษณะส่วนบุคคล และการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตผึ้งโพรงของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง และพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งขยายโอกาสและช่องทางการตลาดผลผลิต ด้านการตลาด สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และยังมีผลิตภัณฑ์ผึ้งหรือผลผลิตที่เกิดจากผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาต่อยอดต่อไป

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354