กลุ่มไทยออยล์ ร่วมบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งพนักงานกลุ่ม ปตท. ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและสามารถใช้ได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม