ซีพีเอฟ ส่งอาหารเป็นกำลังใจ ช่วยชาวเชียงใหม่สู้ภัยน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่ของไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ยังคงส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานจิตอาสาร่วมร้อยเรียงความดี เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือในทันที นำอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” จัดส่งให้ถึงมือประชาชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างทั่วถึง

เขตภาคเหนือเป็นอีกพื้นที่ที่กลุ่มธุรกิจสุกรภาคเหนือของซีพีเอฟ เร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทีมซีพีเอฟจิตอาสาโรงงานตัดแต่งและแปรรูปสุกรเชียงใหม่ นำโดย นายสมพงษ์ อัครแสงทิพย์ ผู้จัดการศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า (ห้วยส้ม) เชียงใหม่ ธุรกิจสุกร 3 ภาคเหนือตอนบน ส่งมอบเนื้อสุกร น้ำดื่ม และข้าวสาร เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวชุมชนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยมี นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณซีพีเอฟที่นำผลิตภัณฑ์มามอบแก่ชาวห้วยส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อหลายวัน ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำขานและเเม่น้ำวาง จนน้ำท่วมสูง 1.50-2 เมตร การเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านโดยรถยนต์ไม่สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดเเคลนอาหารและน้ำดื่ม