สำนักงานเกษตรเชียงม่วน เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใช้วางแผนงานส่งเสริมการเกษตร

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฎิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลเชียงม่วน ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางคำ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อประชาคมข้อมูลการปลูกพืชปี 2565/66 (ทุกพืช) รอบที่ 2 ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนงานส่งเสริมการเกษตร หรือกรณีหากรัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร