สยามคูโบต้า ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่าย ลงพื้นที่อบรมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

สยามคูโบต้า ร่วมกับ กรมการข้าว จัดกิจกรรมประกวดแปลงนวัตกรรมสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน/2565 มุ่งส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชิงรางวัลกว่า 1,600,000 บาท โดยสยามคูโบต้าร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายฯ นำร่องลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านวังโมกข์ จังหวัดพิจิตร, บ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่, บ้านฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก และบ้านสงเปลือย จังหวัดร้อยเอ็ด
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรแม่นยำ บริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูก และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยจะดำเนินการลงพื้นที่อบรมสำหรับกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศต่อไป