มทร.ศรีวิชัย จัดเวิร์กช็อป โครงการค่ายในกัมพูชา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม และ อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน คือ นายอนุวัต ศรีมณี และ นางสาวทิชา เถาว์ชู เข้าร่วมกิจกรรม Workshop  โครงการค่าย Vernadoc Cambodia ณ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกว่า 30 คน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Royal University of Fine Arts, Norton University และ National University of Battambong

ซึ่งค่าย Vernadoc เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลของอาคารเก่าที่ทรงคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ ซึ่งในโครงการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาคารทั้งหมด 3 อาคาร ประกอบด้วย Khor Song Ancient House, Bun Roeung ancient house และ Lum Or ancient house และเข้าปฏิบัติงานเขียนหมึกในสตูดิโอ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม บรรยายเรื่องการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการใช้หมึกในการเขียนงานแก่ผู้เข้าร่วม โดยผลงานทั้งหมดถูกนำไปจัดแสดงยังสถานที่ในชุมชน Wat Kor และสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพระตะบอง ตลอดจนกรุงพนมเปญ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนที่ได้แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ วัฒนธรรม มิตรภาพจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเพื่อนร่วมค่าย