ประธานกรรมการ เครือซีพี ร่วมร้อยเรียงความดี ผนึกกำลังกองทัพภาคที่ 1 ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อยุธยา

พล.ต. พิสิษฐ์ มหิงษ์ เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้แทนเครือซีพี นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นจำนวน 500 ชุด และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด ส่งเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายเป็นเวลานานหลายเดือน และต่อเนื่องกับภัยหนาว

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะผู้แทนเครือซีพี กล่าวว่า เครือซีพีได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ปีนี้นับว่าค่อนข้างส่งผลกระทบอย่างหนักและกินระยะเวลานานหลายเดือน และต่อเนื่องกับภัยหนาวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พึ่งฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วม และอาจตั้งตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นับเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งช่วยเหลือ  และจากความห่วงใยของ ท่านประธานสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี จึงมอบหมายให้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ร่วมร้อยเรียงความดีกับทางกองทัพบกนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น และผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่ นำไปสู่การฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

พล.ต. พิสิษฐ์ มหิงษ์

ด้าน พล.ต. พิสิษฐ์ มหิงษ์ เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ในฐานะตัวแทน แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้ง 14 ตำบลของอำเภอเสนา ถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวม 130 หมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหัวเวียง มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 500 หลังคาเรือน จนปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือ ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์ พร้อมกับชุดช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และร่วมกับเครือซีพี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว มามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพ และรับมือจากภัยหนาว

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 17 ตำบล ถูกน้ำท่วมทั้งหมด รวม 130 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 9,000 หลังคาเรือน โดยเฉพาะตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 หลังคาเรือน เกือบทั้งตำบลมาเป็นเวลานาน ซึ่งบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วม สูงกว่า 2-3 เมตร และบางหลังมิดหลังคาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ โดยน้ำได้เข้าท่วมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน