“เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” รับรางวัล “อย. ควอลิตี้อวอรด์ 2565 สถานประกอบการด้านยา ประเภท 3 ปีซ้อน”

ภก.สมเกียรติ อรรจนียกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิต บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน “บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ “เบทาโกร” รับรางวัล “อย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2565” จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยในปีนี้ “เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” ได้รับรางวัลสถานประกอบการด้านยาที่มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานได้ดี ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (ระหว่างปี 2563-2565) สะท้อนถึงการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านปศุสัตว์ของไทย ภายใต้การผลิตที่ทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง