15 ผลงานเด่นอาชีวศึกษารับรางวัลติดดาว 2566 Smart Invention & Innovation ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 15 ผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

รางวัลติดดาวของทีมอาชีวศึกษาที่มีผลงานและการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น เป็นต้นแบบการพัฒนาและการต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามทิศทางวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 15 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

-ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

1)ผลงานเรื่อง  “เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารชุมชนแบบหยอดเหรียญ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

2)ผลงานเรื่อง “เครื่องสับและอบมันสำปะหลังด้วยความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล” โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

3)ผลงานเรื่อง “เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแก่” โดย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

-ด้านการสาธารณสุข สุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

4)ผลงานเรื่อง “HKA เครื่องบริหารและกายภาพบำบัดสะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า  ระบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

5)ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

6)ผลงานเรื่อง “Elderly helper” โดย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

-ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

7)ผลงานเรื่อง “ระบบควบคุมดูแลพืชกึ่งอัตโนมัติในโรงเรือน” โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์ เนชั่นแนล

8)ผลงานเรื่อง “ระบบตรวจจับปูนาลอกคราบ” โดย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

9)ผลงานเรื่อง “เครื่องให้อาหารปลาลอยน้ำควบคุมด้วยระบบ IoT” โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

-ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

10)ผลงานเรื่อง “เครื่องดักแมลงพลังงานโซลาเซลล์” โดย วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

11)ผลงานเรื่อง “ตู้อบรังไหมด้วยความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลระบบไหลเวียนไอร้อนย้อนกลับจากแผ่นเพลเทียร์” โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

12)ผลงานเรื่อง “เครื่องผลิตเส้น filament จากขวดพลาสติกเหลือใช้” จาก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

-ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 143ผลงานเรื่อง ” ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นเสริมแคลเซียม” จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

14)ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสผัดกระเพราเห็ด 2 ใจ” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

15)ผลงานเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติจากน้ำนมข้าวสารสกัดจากรังไหมสารสกัดจากเปลือกกล้วย” จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

พร้อมนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ วช.  ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีวศึกษา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะทุกสถาบันการศึกษา ที่ร่วมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้