สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน พะเยา มุ่งขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับ นางสาวพรรษสรณ์ งุ่ยส่องแสวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ที่มาหารือการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 2565/66 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้