ซีพีเอฟ ร้อยเรียงความดี มอบท่ออากาศทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟมอบท่ออากาศทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกรองอากาศภายในห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องทันตกรรม เพื่อลดภาวะการติดต่อของโรคโควิด-19 และการแพร่กระจายเชื้อของโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ โดยมี นายแพทย์วันชัย สินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามหนองจอก กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ กล่าวขอบคุณซีพีเอฟที่ส่งต่อความห่วงใยให้โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้การสนับสนุนทั้งอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ในครั้งนี้ ยังร่วมบริจาคท่ออากาศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นท่อส่งลมเย็นนำไปติดตั้งตามห้องต่างๆ เพื่อให้ระบบอากาศไหลเวียนดีขึ้น ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ขอบคุณซีพีเอฟที่ไม่เคยทิ้งกัน

ด้านนายพีรพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ สอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ซีพีเอฟยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน