กยท. ชงประกันรายได้ เฟส 4 เข้าประชุม กนย. 1 กุมภาพันธ์นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 4 ซึ่งจะประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,604,379 ราย ว่าขณะนี้ กยท. เตรียมพร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งเรื่องงบประมาณกว่า 7.6 พันล้านบาท และหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน โดยเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก กนย. แล้ว จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

“กยท. พร้อมดำเนินโครงการประกันรายได้ ระยะ 4 บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคายางผันผวนซึ่งชาวสวนยางอาจมีรายได้ลดลง โดยโครงการนี้จะช่วยให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มที่สม่ำเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง” นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติม