มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายประสบการณ์วิจัยและดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 300 ที่นั่ง

“เราจะปรับปรุงพันธุ์พืชไปเพื่อใคร” บรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ราเชนทร์ ถิรพร ที่ปรึกษาสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย โดยท่านอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์วิจัยและดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ปี เรียนเชิญทุกท่านมาฟังการบรรยาย และช่วยแชร์ต่อให้ผู้สนใจครับ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ห้องรวงข้าว (ห้องใหญ่ 300 ที่นั่ง) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์