ขอเชิญร่วมงาน “เส้นสี Eco Textile” ในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 4-11 ก.พ. 66 ที่ ม.เกษตร บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงาน “เส้นสี Eco Textile” ในงานเทศการออกแบบกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 ย่านเกษตร ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2566

งาน “เส้นสี Eco-Textile” เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติและนำเสนอผลงานด้านสิ่งทอยั่งยืนของนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ไปยังชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติและผลงานออกแบบของนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จากวัสดุเหลือใช้จากสิ่งทอ การเสวนาในห้อข้อ “Eco Textile Talk” การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งทอยั่งยืน

ผู้ที่สนใจร่วมชมงาน “เส้นสี Eco Textile” สามารถเข้าร่วมงานได้ที่ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีรายละเอียดกิจกรรม Workshop และกำหนดการดังภาพที่แนบมา ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : Fashion Business KU หรือ สแกน QR Code LINE ตามภาพที่แนบมา