เกษตรอำเภอเชียงม่วน สอนเทคนิคผลิตฝรั่งอินทรีย์

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานการผลิตฝรั่งระบบอินทรีย์ของ นายอุดม มะรังษี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อนำเทคนิคและความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตฝรั่งของสมาชิก เมื่อเร็วๆ นี้