กยท. เปิดดีลยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน กว่า 500 ตัน สหกรณ์ยางพาราชุมชนหนองแคน ปลื้ม ส่งมอบยาง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลักดันการซื้อขายยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนสำเร็จ ดีลแรกกว่า 500 ตัน ระหว่างสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด กับ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน เริ่มส่งมอบยางล็อตแรก 60 ตัน

นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ซื้อยางหลายประเทศให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กยท. จึงเร่งส่งเสริมสวนยางไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ซึ่งการส่งมอบยางตามสัญญาการซื้อขายยางก้อนถ้วยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล ระหว่าง สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด และ บริษัท ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด เป็นการซื้อขายยางกว่า 500 ตัน ได้ส่งมอบยางล็อตแรกแล้ว 60 ตัน นับเป็นจุดเริ่มต้นและต้นแบบให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความมั่นใจในการทำสวนยางตามมาตรฐานสากล เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายยางที่ราคาสูงกว่ายางทั่วไป นำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยาง

ด้าน นายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กยท.ข.อนบ.) โดยสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ เมื่อปี 2565 มีเนื้อที่สวนยางกว่า 3,600 ไร่ การขายยางก้อนถ้วยของสถาบันครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวทางเพิ่มมูลค่าสินค้าและความยั่งยืนของสวนยางพารา เป็นสิ่งที่สะท้อนและตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวสำหรับการดำเนินธุรกิจการซื้อ-ขายยางพาราที่จะเกิดขึ้น