คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย บริการชุมชนออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นำโดยทีมคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมถึงให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงภายในชุมชน มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 534 ตัว และถ่ายพยาธิ จำนวน 49 ตัว ณ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการออกหน่วยบริการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ช่วยยกระดับการเลี้ยงสัตว์ภายในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และนอกจากนี้ นักศึกษายังได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการเรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์