มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) แห่ผ้าขึ้นธาตุวันมาฆบูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ เจดีย์เขานุ้ย วัดไตรวิทยาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช