ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 81 ปี กรมปศุสัตว์

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 81 ปี กรมปศุสัตว์ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.09 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี กรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 82 ตัว ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนรับมอบเงินสมทบในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารวิจิตรพาหนการ และเวทีกลาง/ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ : สุริยะ ลิภตะไชยโย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.