สสว.- วว. และ สอวช. ดูงาน/หารือ Cosmetic Valley หน่วยงานระดับโลก ที่ฝรั่งเศส พร้อมยกศักยภาพ SME ไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผนึกพลังหนุนเสริม และผลักดัน SME ไทย ประชุมร่วมกับ Cosmetic Valley ณ เมืองชาทร์ (Chartres) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางการดำเนินงานระหว่างกันในอนาคต เพื่อนำสู่การพัฒนา ศักยภาพ SME ไทย ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหาร จาก Cosmetic Valley นำโดย Ms.Franckie Béchereau รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยอย่างอบอุ่น

ภารกิจแรก คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับ Ms.Franckie Béchereau ที่สำนักงาน Cosmetic Valley โดยได้เล่าถึง Cosmetic Valley ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 และมีสมาชิกหลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ SMEs โดยมีหน่วยจัดฝึกอบรมเป็นของตัวเอง และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แต่มาจากค่าสมาชิกและพันธมิตร ในปี 2548 ได้รับรางวัลและได้รับการจัดฐานะให้อยู่ใน Competitive cluster ในปี 2557รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ได้มอบอำนาจให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการจัดการในภาคเครื่องสำอางของประเทศ และในปี 2559 ได้จัดตั้งธุรกิจภาคเครื่องสำอางในระดับโลก (ประเทศไทย มีองค์กร TCL เป็นสมาชิก) และมีแผนจะเปิด International House of Cosmetics ในประเทศฝรั่งเศสในปี 2568 ภายในองค์กรมีระบบ และสาขาครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมไปจนถึงการประชาสัมพันธ์

Ms.Franckie ยังกล่าวด้วยว่า ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการเครื่องสำอาง ที่ปัจจุบัน ทั่วโลก มีกว่า 3200 องค์กร และ 80% ของผู้ประกอบการเป็น SMEs โดยภาคเครื่องสำอางในฝรั่งเศสนั้น จำนวนผู้ประกอบการ แต่ละแห่ง จะอยู่ที่ 10-50 คน ทั้งนี้ Cosmetic Valley มี 6 หน้าที่หลัก 1.การจัดทำเครือข่าย 2.การจัดการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 3.การทำวิจัยและนวัตกรรม 4.การส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 5.การจัดฝึกอบรมและการจ้างงาน 6.โครงการกระตุ้นและให้ความรู้ผู้ประกอบการหน้าใหม่

Cosmetic Valley ไม่ใช่องค์กร ออกใบรับรองและมาตรฐาน แต่สมาชิกได้รับมาตรฐานและการรับรองจากหลายหน่วยงานทั้งในฝรั่งเศสและทั่วทวีปยุโรป ที่ผ่านมา Cosmetic Valley จัดงาน Trade Show มากมาย หนึ่งในงานสำคัญหลักคือ Cosmetic 360 โดยจัดปีละครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลก และจะจัดอีกครั้งในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566

ด้าน Mr.Julien Romestant จากทีม Cosmetic Valley ได้กล่าวเสริมว่า “ธุรกิจเครื่องสำอางต้องพิจารณาประเด็นโลกร้อน มลพิษ ปัญหาขยะพลาสติก การรีไซเคิล ธุรกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และปัญหาสารเคมี ยุโรปในระดับทวีปมีความต้องการที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 Planetary Boundary เรากำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญและต้องแก้ไขก่อนที่สิ่งแวดล้อมจะเสียหายจนเอาคืนมาไม่ได้ ทั้งยังมีแนวโน้มชัดเจน สำหรับฝรั่งเศสและยุโรป ในการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสะอาด”

“ธุรกิจเครื่องสำอาง ปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศน้อยมาก ไม่ถึง 1% ของการปล่อยทั้งหมดในโลก โดยสัดส่วนการปล่อยจากภาคเครื่องสำอางแยกเป็นดังนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 40% บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ 20% ส่วนผสม 10% และการขนส่ง 10% โดยยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือ: 80% ของการปล่อยคาร์บอนไม่ได้มาจากแชมพูหรือครีมอาบน้ำ แต่มาจากพลังงานที่ใช้ในการทำน้ำอุ่น โดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Loreal ได้ทำการศึกษาพบว่า การปล่อยคาร์บอนคิดเป็นเพียง 14% กว่า 52% มาจากการใช้น้ำ”

Mr.Julien กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา Cosmetic Valley นำเสนอหลายมาตรการในการ Recycle, Reuse and Restore ของภาคธุรกิจ ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่น Gucci สำหรับโครงการ Carbon Capture และผู้ประกอบการรายย่อย SMEs พร้อมกันนี้ Cosmetic Valley ได้แจ้งว่างาน Cosmetic 360 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 theme งาน คือ Cleantech หรือเทคโนโลยีสะอาด โดยประเด็นหลักที่จะนำเสนอในงาน มีเรื่อง แนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ และหีบห่อ อุตสาหกรรมลดคาร์บอน ส่วนผสมในการทำเครื่องสำอาง

ภายหลังจากนั้น 3 คณะของประเทศไทย สสว. วว. และสอวช ได้แนะนำองค์กรและอธิบายเบื้องต้นถึงการทำงานต่อ Cosmetic Valley โอกาสนี้เจ้าภาพยังได้นำคณะเยี่ยมชมผู้ประกอบการ SME ด้านบรรจุภัณฑ์น้ำหอมอีกด้วย

ผลการเดินทางร่วมประชุมกับ Cosmetic Valley ในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างยินดีที่จะหารือเพิ่มเติม เพื่อแสวงหาความร่วมมือ โดย Cosmetic Valley ยินดีให้การต้อนรับทุกหน่วยของไทย เข้าร่วมงาน Cosmetic 360 ในเดือนตุลาคมปี 2567 ซึ่งจะเป็นการฉลอง 10 ปีการจัดงาน Cosmetic 360 และครบ 30 ปีการจัดตั้ง Cosmetic Valley

นับเป็นอีกก้าวสำคัญเชิงรุก ในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานระหว่างกันในอนาคต สู่การพัฒนาเพื่อยกศักยภาพ SME ไทย ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป