มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Nanyang Polytechnic International, Singapore

ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 32 ราย เดินทางเข้าร่วม การอบรมหลักสูตรด้านการบริหาร Transforming Educational Institution into I4.0 and Smart Nation Ready ณ Nanyang Polytechnic International, Singapore การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงประกอบด้วย Mr Wee Chin Chuan, Executive Director of Oriel Group of Companies and Director of Global Sustainability Nexus, Mr. Graham Ng, SIT Project Engagement, Mr. Edward Ho, Industry 4.0 @ NYP NYP Digital, Lai Poh Hing Transformation Journey รวมถึงศึกษาดูงาน ณ บริษัทที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ ประกอบด้วย MakerSpace, Marina BarrageURA Gallery, Sanwa Intec, Developing I&E Spirit of Students

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเล็งเห็นถึงความร่วมมือที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้ ประกอบด้วย

Conduct capacity building and capability development programs;

Collaborate on staff and student academic exchanges;

Collaborate on research and academic activities;

Co-organize seminars and workshops; and

Promote other academic cooperation as mutually agreed

จึงประสงค์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Nanyang Polytechnic International, Singapore เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมระหว่าง 2 สถาบัน โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส พร้อมด้วย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี และนางสฤญธรณ์ หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรด้านการบริหาร Transforming Educational Institution into I4.0 and Smart Nation Ready