มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมใจสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย ณ วัดธาตุน้อย และวัดคลังสินธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาเป็นเวลานาน แสดงถึงความร่วมใจของคนในชุมชนที่พร้อมจะสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามต่อไป