คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสาคู จัดกิจกรรมผลิตขนมขบเคี้ยวและสารสีแดง (อังคัก) จากแป้งสาคู

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล พร้อมด้วยทีมบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวและสารสีแดง (อังคัก) จากแป้งสาคู ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสาคู อำเภอควนขนุน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การจัดอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคูในจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์” จัดขึ้นที่ห้องนวัตกรรมอาหาร และอาคารเรียนรวม มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ข้าวแดง หรืออังคัก หรือสารสีแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักของราโมเนสคัส โดยใช้วัตถุดิบหรือธัญพืช โดยราโมเนสคัสจะเจริญบนข้าวนึ่งและสร้างสารที่ทำให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดง นิยมนำอังคักไปเป็นส่วนประกอบในการปรุงแต่งสีและกลิ่นของอาหารและเครื่องสำอาง ถือเป็นสีจากธรรมชาติที่ปลอดภัยใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสรรพคุณช่วยให้ระบบย่อยและไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้อีกด้วย

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวและสารสีแดง (อังคัก) จากแป้งสาคู มีกิจกรรมทั้งภาคบรรยายและการสาธิตฝึกปฏิบัติที่หลากหลายจากทีมคณาจารย์และบุคลากร ประกอบด้วย การบรรยายกระบวนการผลิตสารสีแดง (อังคัก) จากแป้งสาคู กระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากแป้งสาคู สาธิตกระบวนการผลิตสารสีแดง (อังคัก) จากแป้งสาคู และสาธิตกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากแป้งสาคู โดยผู้เข้าร่วมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสาคู สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดี