ฝนถล่มอีสานกลาง เร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่หลายจังหวัดของทางภาคอีสานมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนกลาง มีปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อาทิ ที่จังหวัดขอนแก่น ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจ ได้แก่ บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถนนหาชานนท์ และหน้าหมู่บ้านสินธารา บ้านโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ บรรจุกระสอบทรายวางเสริมแนวตลิ่งบริเวณประตูระบายน้ำบ้านบาก ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่ง พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและจัดเวรยามติดตามสถานการณ์น้ำตลอดแนวพนังกั้นน้ำยัง ตลอด 24 ชั่วโมง และที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำหลาก รถบรรทุก และสะพานเบลีย์หรือสะพานเหล็ก ไว้คอยช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัย ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ แม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะหมดช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่