ไลอ้อน สานต่อโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 4 ส่งเสริมพื้นฐานการดูแลสุขภาวะที่ดีในวัยเด็กพร้อมเติบโตอย่างสมวัย

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ไลอ้อนได้เดินหน้า โครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 4 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีในวัยเด็ก ปูพื้นฐานสู่วัยรุ่นอย่างสมวัย ซึ่งล่าสุดได้มีการลงพื้นที่โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ รร.วัดดอกไม้ นักเรียนระดับชั้น ป.4 จำนวน 94 คน และ รร.บริษัทไทยกสิกร นักเรียนระดับชั้น ป.4 จำนวน 112 คน

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การล้างมือให้มีประสิทธิภาพ และการทำความสะอาดร่างกาย ปูพื้นฐาน Happy Life พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมกับกิจกรรมฝึกทักษะงานการเรือน Happy Home อาทิ การถูบ้าน การซักผ้า การล้างจาน เป็นต้น น้อง ๆ ได้ร่วมประสบการณ์ สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้

ที่ผ่านมา ทางบริษัทไลอ้อนได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมกับฝึกทักษะการทำงานบ้านที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญในการดูแลตนเอง พร้อมแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยการอบรมที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมอีกด้วย