AXONS โชว์ผลงานเด่น นำแอปพลิเคชั่นโลจิสติกส์ คว้ารางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023

แอ๊กซอน (AXONS) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเกษตรดิจิทัล คว้ารางวัล Asian Technology Excellence Award เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปีนี้บริษัทได้รับรางวัลในสาขา Smart Technology – Food Manufacturing Solutions จากแอปพลิเคชั่นด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ AXONS Move เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าอาหาร ช่วยป้องกันความปลอดภัยอาหาร ลดการสูญเสีย ประหยัดพลังงานและเวลา ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพ สด ใหม่ ปลอดภัย ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าเป็นโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่องจากสินค้าอาหารมีข้อจำกัดเรื่องอายุเก็บรักษา มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและเสียหาย ในระหว่างการขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความเสียหายและลดโอกาสการสัมผัสกับสินค้าที่นำไปสู่การปนเปื้อนและอาหารเน่าเสีย รวมถึงลดตวามเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน AXONS จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น AXONS Move ขึ้นเป็นโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์อัจฉริยะ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจด้านเกษตรและอาหารในการบริหารจัดการงานขนส่งทางออนไลน์ด้วยความแม่นยำ ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่าย ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ และมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับอาหารที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย พึงพอใจในการบริการ ส่งผลให้แอป AXONS Move ชนะรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลระดับภูมิภาค

“รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอ๊กซอน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล AXONS Move ช่วยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขนส่งอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เวียดนาม บังกลาเทศ มาเลเซีย และลาว” นายสรรเสริญกล่าว

ระบบ AXONS Move ใช้ Big Data ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิกัดของยานพาหนะ อุณหภูมิ และความเร็วเข้ามาวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทางโลจิสติกส์ ลดระยะเวลาการจัดส่ง ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้ถึงร้อยละ 30 อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อย CO2 อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรายงานรายงานข้อมูลการขนส่งเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบที่ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าถูกขนส่งอย่างครบถ้วน และปลอดภัย จึงช่วยลดภาระในการติดตามสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบนี้ สามารถนำเวลาไปพัฒนาด้านอื่นๆ และหาลูกค้าใหม่ ช่วยให้ธุรกิจเติบโต โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านโลจิสติกส์

ทั้งนี้ รางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย “ASIAN BUSINESS REVIEW” นิตยสารชั้นนำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของสิงคโปร์ เพื่อยกย่องโครงการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความมีเอกลักษณ์และนวัตกรรม ประสิทธิผลและผลกระทบในเชิงบวกต่อบริษัทและอุตสาหกรรม