ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรี รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดคาร์บอนรายแรกของเอเชีย หนุนคนไทยบริโภคสินค้า ดีต่อสุขภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาไข่ไกสดคาร์บอนต่ำ สนับสนุนคนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล่าสุด นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัลผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free แบรนด์ ยูฟาร์ม จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ส่งผลให้ เป็นไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟ เป็นไข่ไก่ปลอดคาร์บอนรายแรกของไทยและภูมิภาคเอเชีย ร่วมสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่ Net-Zero ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์​ กล่าวชื่นชมและขอบคุณซีพีเอฟเป็นภาคเอกชนชั้นนำที่ร่วมมือ อบก. ในการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตอย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการผลิตไข่ไก่ที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าและชดเชยจนเป็นไข่ไก่ปลอดคาร์บอน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีส่วนสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่ Net-Zero และขอเชิญชวนภาคธุรกิจมาช่วยกันเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

นายสมคิด วรรณลุกขี กล่าวว่า การที่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรี แบรนด์ ยูฟาร์มได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดคาร์บอน เป็นความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการพัฒนาสินค้าคาร์บอนต่ำ เป็นอีกทางเลือกให้คนไทยได้บริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพสูง มาจากห่วงโซ่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสัตว์ และยังมีส่วนช่วยรักษาโลกของเรา ปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของซีพีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม และจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการพัฒนาไข่ไก่คาร์บอนต่ำให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงเดินหน้าพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินงานฟาร์มทั้งหมด และไม่พึ่งพาพลังงานจากภายนอก (Renewable Energy Farm หรือ RE100 Farm) เพื่อร่วมสนับสนุนบริษัทฯ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net-Zero ในปี 2050

“ขอขอบคุณ อบก. ที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนซีพีเอฟในการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิตไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของซีพีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำได้ฉลากลดโลกร้อน และฉลากคาร์บอนนิวทรัล ที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อใจของผู้บริโภค” นายสมคิดกล่าว

ซีพีเอฟ โดยธุรกิจไก่ไข่ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตไข่ไก่ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ มีกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ การลำเลียงไข่ไก่ การล้าง การคัดไข่ไก่ จนถึงการบรรจุ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียระหว่างการผลิต พร้อมนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ และพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ น้ำหลังการบำบัดจะถูกหมุนเวียนกลับมาผสมกับมูลไก่ในระบบโดยไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกและนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ฟาร์ม

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังเพิ่มมูลค่าของเสีย นำกากที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงไข่ที่เสียหายและเปลือกไข่ไก่ไปใช้ประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยเพื่อแบ่งปันให้เกษตรกรใกล้เคียงใช้ปรับสภาพดินสำหรับการเพาะปลูกอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของซีพีเอฟที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้คนไทยได้บริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อใจ มีส่วนร่วมรักษาโลกให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป
ปัจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free แบรนด์ยูฟาร์ม ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แล้ว ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อีก 23 รายการเป็นสินค้าที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวม 832 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อไก่สด อาหารสัตว์บก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ 56 รายการ อาทิ เนื้อหมูสด อาหารไก่เนื้อ ไข่ไก่ เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน.