มทร.ศรีวิชัย พร้อมใจประดับแท่น”นคเรศรังสรรค์” พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อบัณฑิต สุดอลังการ

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา พร้อมใจออกแบบและจัดตกแต่งแท่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมถึงห้องรับรองต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564-2565 อย่างสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นคเรศรังสรรค์ วัฒนธรรมสามแผ่นดิน” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาที่มีความโดดเด่นในเมืองพหุวัฒนธรรม หยิบยกและนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกตาและความเป็นเสน่ห์ของเมืองสงขลา ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้เครื่องแขวน แสดงถึงโคมไฟจากวัฒนธรรมจีน ตาข่ายหน้าช้าง แสดงถึงช่องลมจากอาคารบ้านเรือนที่เป็นลายฉลุไม้ของไทย ลวดลายตัวกนก แสดงถึงลวดลายประตูอาซาน จากมัสยิดบ้านบน

นอกจากนี้การจัดแจกันดอกไม้หน้าพระยังตกแต่งด้วยดอกไม้สดประดับด้วยเถ้าลายพรรณพฤกษาจากใบแก้วและดอกพุทธรักษา ผสมผสานระหว่างงานไทยและงานโมเดิร์นให้แตกต่างจากการจัดทั่วๆ ไปให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ความงดงาม การจัดแท่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาได้อย่างดีมีความชัดเจนถึง พหุวัฒนธรรม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา