สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทักษะฯ โดรนเพื่อการเกษตร ฟรี!!

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ บริษัท แอไร กรุ๊ป (1992) จำกัด เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร จำนวน 30 คน อบรมฟรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี โทร. 0-3960-9856