ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง “คึกคัก” ผู้คนแห่เที่ยว ช้อปของดีพื้นรำลึกอดีต

วันที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “งานย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2567 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลกันตัง โดยมี นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง 2567 มี นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน ทั้งนี้ ยังมีนายอำเภอกันตัง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกันตัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมถึงสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรัง ให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่อง เป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่า และสืบทอด วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของกันตังไว้ให้รุ่นลูกหลานได้ชม นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่ากันตังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีร้านค้าท่องถิ่นกว่า 30 บูธด้วยกัน ซึ่งมีโซนขนมโบราณและของดีเมืองเกากันตัง มีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดการจัดงาน การสาธิตอาหารพื้นถิ่น ให้ได้ชมและชิม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางย่านชุมชนเก่ากันตัง

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการ ในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าตรัง ในอำเภอกันตัง ให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองกันตังของเรา เป็นเมืองท่าสำคัญ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ มีของดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้