ซีพี ออลล์ บริษัทไทยหนึ่งเดียวใน 100 อันดับ บริษัทสุดยอดนวัตกรรมโลก

ด้วยความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย นับเป็นบริษัทคนไทยรายเดียวที่ติด 1 ใน 100 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมโลก โดยอยู่อันดับที่ 23 จัดโดยนิตยสาร Forbes ร่วมกับ Jeff Dyer จาก Brigham University และ Hal Gregersen จาก MIT โดยพิจารณาจากบริษัทมหาชนทั่วโลก (The World’s Most Innovative Companies)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า การร่วมกันทำงานด้วยความทุ่มเทของพนักงานกว่า 150,000 คน ในการคิดค้นนวัตกรรมให้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา ทำให้ ปี 2561 ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียว ที่ติดในรายชื่อ 100 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในลำดับที่ 23 ด้วยค่าคะแนนนวัตกรรมที่ 57.32

โดยผู้ให้ข้อมูลในการสำรวจมองว่า ซีพี ออลล์ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งขยายกิจการไปธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การพัฒนาอาหารพร้อมรับประทาน, อาหารแช่แข็ง, เบเกอรี่, ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ค้าปลีก, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น

นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่ง “สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” ในสังคม ทั้งการจ้างงานจำนวนมาก การช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีการขับเคลื่อนการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงอาหารสะอาดปลอดภัยในราคาย่อมเยา การช่วยให้ผู้รับเหมาหลากหลายอาชีพทั้งในเมืองและในภูมิภาคมีงานทำอย่างต่อเนื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสให้สินค้าของ SME และเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

การจัดอันดับด้านนวัตกรรมระดับโลกดังกล่าว ทำโดยนิตยสาร Forbes นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ร่วมกับ Jeff Dyer จาก Brigham University และ Hal Gregersen จาก MIT โดยคัดเลือกจากบริษัทมหาชนทั่วโลก (The World’s Most Innovative Companies) ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ของบริษัท โดยใช้ “ค่าคะแนนนวัตกรรม” ซึ่งประเมินจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรเป็นเกณฑ์ชี้วัด

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ กระทรวงศึกษาฯ ร่วมขับเคลื่อนนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักเรียนอาชีวศึกษาสู่การใช้งานจริง สร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจพื้นที่
บทความถัดไปกรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 วันที่ 7-14 ส.ค. 61 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ