ศูนย์ AMEC ม.เกษตรฯ จับมือ โอทูโอ มาร์เก็ตติ้ง แมเนจเม้นท์ อบรมฟรี

ศูนย์ AMEC ม.เกษตรฯ จับมือ โอทูโอ มาร์เก็ตติ้ง แมเนจเม้นท์ ติดปีกผู้บริหารธุรกิจ SMEs ไทย ก้าวสู่ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” เปิดอบรมฟรี ! 13 พ.ย. 61 นี้

เมื่อพูดถึง ธุรกิจ SMEs หลายท่านคงนึกภาพว่าเป็นธุรกิจทั่วไปไม่มีความสำคัญอะไร และเมื่อพิจารณากันให้ลึกลงไป จะพบว่า ธุรกิจ SMEs นั้น ถือได้ว่าเป็น “กระดูกสันหลัง” ของเศรษฐกิจประเทศไทยเลยทีเดียว เพราะเศรษฐกิจจะเติบโตไปข้างหน้าได้จะต้องมี ธุรกิจ SMEs เป็นตัวขับเคลื่อนและธุรกิจ SMEs ที่แข็งแรง เท่าทันนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นธุรกิจที่อยู่รอดปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Asia Marketing Expertise Center : AMEC) เล่าว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และผู้บริหารธุรกิจ SMEs หลายรายกำลังปรับองค์กรเข้าสู่โหมดที่ต้องนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในอุปกรณ์และบนแพลตฟอร์มในองค์กรของตัวเองอย่างเป็นระบบ หรืออาจเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” และการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวแบบพลิกโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทีเดียว

ศูนย์ AMEC มองว่า การปรับโฉมธุรกิจ SMEs ทำให้ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ต้องตั้งหลัก เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ซึ่งสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ผู้บริหารจะต้องเริ่มเปลี่ยนหรือปรับตัว ตั้งแต่ “มายด์เซ็ท” (mindset) ที่มีต่อยุคดิจิตัล เพราะมายด์เซ็ทเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เปลี่ยนผ่านจากยุคเทรดดิชั่นนอล (Traditional) สู่ยุคดิจิทัล (Digital) ไปได้อย่างไม่สะดุด ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ที่มีทรรศนคติที่ดีต่อยุคเปลี่ยนผ่านแล้วก็ต้องเริ่มนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทำงาน วิธีการที่ทันสมัยมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์ เติบโตอย่างแข็งแรงและมีผลประกอบการที่น่าพอใจ

จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ SMEs นี้ ศูนย์ AMEC มีความพร้อมและเตรียมสนับสนุน ธุรกิจ SMEs เพื่อเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตัลไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในทุกมิติ โดย ศูนย์ AMCE มีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ออโตเมชั่น (Automation) และด้านบริหารธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังได้ขยายขอบเขตไปยังด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น นักวิชาการและนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ โดย

พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านวิทยากรผู้มีชื่อเสียง ตัวแทนผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมากด้วยประสบการณ์ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งด้านการตลาด การเงิน ระบบบัญชี การขนส่งสินค้า การจัดการสินค้า การบริหารงานองค์กร นอกจากนี้ ศูนย์ AMEC จะช่วยเชื่อมโยง ธุรกิจ SMEs ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศไทย และเชื่อมโยงไปยังภาครัฐ เอกชน ในต่างประเทศที่มีอยู่มากกว่า 7 ประเทศ ทั่วโลกอีกด้วย

ศูนย์ AMEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จะจัดกิจกรรมฝึกอบรม ผู้บริหารธุรกิจ SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ร่วมกับ O2O Forum เปิดอบรมฟรี! “AMEC biz connect” หัวข้อ “พลิกไอเดียธุรกิจ SMEs Go Global” ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 510 มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภัสสร 098-246-1631
……………………………………………..