ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับมัธยม ร.ร.จิตรลดา ร่วมค่าย ลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ค่ายลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลอด 2 วันของการจัดกิจกรรม มีทั้งการบรรยายความรู้เบื้องต้นของแสงซินโครตรอน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม อีกทั้งกิจกรรม walk rally 5 ฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการทำการทดลองด้วยตัวเอง ฝึกการคิด การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้วว. / บริษัท สยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
บทความถัดไป‘สมคิด’ สั่งระงับนำเข้ามะพร้าว หลังเกษตรกรร้องราคาดิ่งกว่าต้นทุน 7 บาท