การใส่ปุ๋ยลงดิน กับ ละลายน้ำแล้วรดต้นไม้ วิธีไหนดีกว่ากัน?

การใส่ปุ๋ยลงไปในดิน เพื่อให้พืชสามารถดึงดูดไปใช้ได้มากที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยวิธีให้ปุ๋ยเคมีกับพืช จะใช้วิธีละลายน้ำรด หรือใช้วิธีหว่านแล้วรดน้ำตาม วิธีไหนจะดีกว่ากันและสูญเสียน้อยกว่ากัน? 

ปุ๋ยเคมีที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป มีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดใส่ลงดิน ซึ่งมีเทคนิคการผลิตเฉพาะ โดยต้องเติมสารบางชนิด เช่น ดินเหนียว หรือทราย ที่เรียกว่าสารตัวเติม เมื่อนำไปละลายน้ำปุ๋ยบางส่วนจะถูกดูดยึดไว้โดยสารตัวเติม เนื้อปุ๋ยอาจจะละลายออกมาไม่หมด สารตัวเติมก็จะตกตะกอน หากนำไปใช้ฉีดพ่นทำให้เครื่องอุดตัน การนำมาละลายน้ำก่อนใช้รดต้นไม้จึงได้ผลน้อย

ปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งคือ ปุ๋ยละลายน้ำ มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่ายและไม่มีสารตัวเติม หากมีก็มีเพียงปริมาณน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยสำหรับรดต้นกล้วยไม้ ข้อดีคือทำให้วัสดุเพาะที่สัมผัสกับรากกล้วยไม้ได้ดูดซับปุ๋ยเก็บไว้ให้ต้นกล้วยไม้นำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น ปุ๋ยทั้งสองชนิดจึงมีวัตถุประสงค์ต่างกัน

 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562