อ้อย พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ปลูกขายต้นและหีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสด รายได้ดี

อ้อย ที่ปลูกในบ้านเราแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พันธุ์ที่ปลูกเพื่อนำผลผลิตส่งโรงงานแปรรูปเป็นน้ำตาล และอีกพวกหนึ่งเป็นพันธุ์อ้อยเคี้ยว สำหรับอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเปลือกนิ่ม ชานนิ่ม รสหวานปานกลางถึงค่อนข้างสูง ในสภาวะเศรษฐกิจแปรปรวนการปลูกเพื่อขายต้นพันธุ์และนำมาหีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสดพร้อมดื่มที่ได้รสชาติอร่อย จึงเป็นทางเลือกเพื่อยกระดับรายได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง

คุณศิวาพัฒน์ มั่นคงจรัญศรี ผู้ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50

คุณศิวาพัฒน์ มั่นคงจรัญศรี ผู้ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ได้ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ต้องพบกับปัญหามากมายทั้งด้านวิธีการผลิต ซื้อปัจจัยการผลิตราคาแพง หรือด้านการตลาดไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายได้ เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสาน พร้อมกับปลูกอ้อยสุพรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยเคี้ยว มีลักษณะเฉพาะและเหมาะนำมาหีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสดที่ได้คุณภาพ

เตรียมพันธุ์ ได้ซื้ออ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มาเมื่อครั้งไปอบรมที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เป็นท่อนพันธุ์ที่มีตาสมบูรณ์ ปลอดโรคและแมลง ราคาตาละ 10 บาท นำมาเพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของดินและแกลบ นาน 15 วัน ก็ได้ต้นกล้าที่เจริญงอกงามสมบูรณ์ และเพาะเลี้ยงไปอีก 8 เดือน ก็ได้ต้นอ้อยที่สมบูรณ์ จึงนำมาตัดเป็นท่อนยาว 30-40 เซนติเมตร 1 ต้นจะตัดได้ 3-4 ท่อน แต่ละท่อนมี 3-4 ข้อ หรือ 3-4 ตา แล้วนำไปปลูก

ได้จัดพื้นที่ทำนา ปลูกกล้วย ไผ่ เผือกหรือมัน เพื่อเป็นพืชผสมผสานเสริมรายได้
ใช้ประโยชน์บนคันนาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย

เตรียมดิน ได้จัดการใช้พื้นที่ปลูกบนคันนา มีขนาดกว้าง 4-5 เมตร สูงจากระดับผิวดินบนแปลงนา 1-2 เมตร ความยาวตามแนวคันนา ขุดหลุมเป็นร่องแปลงปลูกห่างจากริมคันนาเข้าไปทางด้านในแปลง 30-50 เซนติเมตร ขุดสับดินให้เป็นร่องหลุมปลูกกว้างและลึก ด้านละ 1 ศอก ความยาวตามแนวยาวคันนาที่เป็นพื้นที่แปลงปลูก

การปลูก ได้วางท่อนพันธุ์อ้อยลงปลูกตามแนวยาวร่องหลุมปลูก มีระยะห่างกัน 25-50 เซนติเมตร เกลี่ยดินกลบ หนา 3-5 เซนติเมตร แล้วรดให้น้ำพอชุ่ม ในช่วงฤดูแล้งได้จัดการให้ต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างพอเพียงและฤดูฝนปล่อยให้ต้นอ้อยได้รับน้ำจากน้ำฝนก็จะทำให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตได้ดี ครั้งแรกได้ปลูก จำนวน 80 ต้น หรือกอ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 400 ต้น เมื่อต้นอ้อยที่ปลูกเจริญเติบโตดี จำนวนต้นอ้อยก็มีเพิ่มมากขึ้นเป็น 6-10 ต้น ต่อกอ

หลังการตัด ตอต้นอ้อยจะแตกยอดและเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่

การปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา หลังจากปลูกได้ใส่ปุ๋ย สูตร 16-16-16 ในอัตรา 50 กิโลกรัม ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ต่อปี ในอัตราครั้งละ 25 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกและใส่แต่งหน้า ครั้งแรกได้ใส่ปุ๋ยเมื่อต้นอ้อยอายุ 45 วัน ด้วยการโรยปุ๋ย 2 ข้างร่องแปลงปลูก พร้อมกับพูนดินกลบโคนและถางหญ้าหรือกำจัดวัชพืชออกไปด้วย ให้น้ำพอชุ่ม ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่อต้นอ้อยอายุ 2 เดือนครึ่ง หรือกว่า 75 วัน ด้วยการโรยปุ๋ย 2 ข้างร่องแปลงปลูก พร้อมกับพูนดินกลบโคนและถางหญ้าหรือกำจัดวัชพืชออกแล้วให้น้ำพอชุ่ม

การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูก 6-8 เดือน ต้นอ้อยเจริญเติบโตสมบูรณ์พร้อมให้ตัดเก็บ ได้ใช้มีดอีโต้ตัดชิดโคนต้น รวบรวมต้นอ้อยไปเก็บพักที่โรงเรือน ส่วนตอต้นอ้อยที่เหลืออยู่จะแตกยอดและเจริญเติบโตเป็นต้นอ้อยใหม่ กระทั่งต้นโต อายุ 6-8 เดือนก็เริ่มทยอยตัดอีกครั้ง วิธีการนี้จะตัดอ้อยได้ 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 ต้องรื้อออกแล้วปลูกอ้อยใหม่

นำต้นอ้อยที่ตัดมาล้างน้ำให้สะอาด ตั้งวางผึ่งลมให้แห้ง
ปอกเปลือกอ้อยออก จัดวางใส่ในถังสะอาด

การหีบคั้นน้ำอ้อยสด ทำได้ ดังนี้

  1. 1. นำต้นอ้อยที่ตัดมาล้างน้ำให้สะอาด ตั้งวางผึ่งลมให้แห้ง เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดการบูด
  2. 2. ปอกเปลือกอ้อย จัดวางใส่ในถังสะอาด
  3. 3. หีบคั้นน้ำอ้อย ก่อนหีบคั้นให้เอามีดถากบริเวณข้อออกก่อน แล้วจึงปอกเปลือก เพราะจะไม่ทำให้น้ำอ้อยดำ ตัดให้สั้นได้ขนาดพอเหมาะแล้วนำเข้าเครื่องหีบคั้น
  4. 4. น้ำอ้อยที่หีบคั้นได้จะไหลออกมามีสีเหลืองอมเขียว และภายใน 30 นาที น้ำอ้อยจะเปลี่ยนสี ถ้าไม่นำไปแช่ในถังเย็นหรือในถังน้ำแข็ง
  5. 5. จัดบรรจุใส่ขวด นำน้ำอ้อยสดที่คั้นได้ไปบรรจุใส่ขวดที่ล้างทำความสะอาด ปิดฝา ปิดฉลาก นำออกวางขาย
นำต้นอ้อยที่เตรียมไว้เข้าเครื่องหีบคั้น
น้ำอ้อยสดจะมีสีเหลืองอมเขียว หวานปานกลางถึงค่อนข้างสูงและได้รสชาติอร่อย

อุปกรณ์กรองทุกชิ้นต้องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ขวด ฝา ต้องล้างทำความสะอาดแล้วนำไปนึ่งด้วยความร้อนที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จึงเป็นกระบวนการผลิตที่ทำให้ได้น้ำอ้อยสด สะอาด ปลอดภัย เพื่อผู้บริโภค

ติดฉลากข้างขวด เพื่อแสดงแหล่งผลิตน้ำอ้อยสด

คุณค่าทางโภชนาการ ผู้ดื่มน้ำอ้อยสดจากพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี 50 จะได้รับประโยชน์หลายด้าน เช่น ช่วยบำรุงผิว ผม กระดูก บำรุงหัวใจและสายตา ได้ช่วยให้ผู้ดื่มสดชื่นแก้อ่อนเพลีย และได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นหรือเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

คุณศิวาพัฒน์ ผู้ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ต้นอ้อยที่สมบูรณ์ 1 ต้น จะได้น้ำหนัก 4 กิโลกรัม ขายเป็นต้นอ้อยสดทั้งต้นได้ 3-5 บาท ต่อกิโลกรัม เมื่อนำไปหีบคั้น จะได้น้ำอ้อยสด 2-3 ลิตร

ตลาด ได้จัดเตรียมต้นอ้อยสด ขวด ผ้ากรอง เครื่องหีบและภาชนะอื่นๆ วางบนกระบะรถยนต์ นำไปหีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสดขายที่ใกล้หรือด้านข้าง ธ.ก.ส. สาขาอำเภอสรรคบุรี น้ำอ้อยหีบคั้นสดขนาดความจุ 250 ซีซี ต่อขวด จะขายปลีก 10 บาทหรือขายโหลละ 100 บาท ใน 1 สัปดาห์ ที่ขายน้ำอ้อยสด ทำให้มีรายได้ 400-1,200 บาท

จัดน้ำอ้อยสดที่หีบคั้นบรรจุใส่ขวดสะอาด
น้ำอ้อยสดพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมเสริม มีความสุขด้วยการปลูกพืชผสมผสานทั้งออกแรงทำนา ปลูกไม้ผล ปลูกกล้วย ปลูกไผ่ ปลูกมัน ปลูกเผือกหรือปลูกผักปลอดภัย เพื่อให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือน และนำผลผลิตออกขาย การปลูกพืชผสมผสานทำให้มีผลผลิตได้เก็บไปขายเกือบตลอดปี ทำให้มีรายได้เป็นเงินกว่าแสนบาทที่พอเพียงต่อการยังชีพได้อย่างมั่นคง

เรื่อง อ้อย พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ปลูกขายต้นและหีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสด รายได้ดี เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นการปลูกพืชผสมผสานที่ทำให้ลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตบริโภคและขายเพื่อก้าวสู่วิถียังชีพที่พอเพียงและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณศิวาพัฒน์ มั่นคงจรัญศรี 49 หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทร. 086-511-5965 หรือ 086-744-4723 ก็ได้ครับ

มาดื่มน้ำอ้อยสดเพื่อสุขภาพด้วยกันซิคะ

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563