ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ ฝีมือคนไทย แต่ละพันธุ์มีความเป็นมาอย่างไร

เจ้าภาพการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนของไทยอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มี ดร. ทรงพล สมศรี เป็นหัวหน้าโครงการ และผ่านการรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และ จันทบุรี 3

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1

พันธุ์จันทบุรี 1 เป็นลูกผสมระหว่างต้นพ่อหมอนทอง กับต้นแม่ชะนี ลักษณะประจำพันธุ์มีทรงพุ่ม รูปฉัตรโปร่ง กิ่งแขนงห่าง ต้นสูง 8.80 เมตร ผลมมีขนาดปานกลาง น้ำหนักอยู่ระหว่าง 2.65-3.61 กิโลกรัม ต่อผล ก้านของผลยาว 7.10-11.60 เซนติเมตร ทรงผลค่อนข้างกลม ฟู นูนขึ้นเล็กน้อย ร่องพูไม่ลึก หนามเล็ก ถี่ และสั้น เนื้อหนา 0.89 เซนติเมตร สีเหลือง รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด กลิ่นหอมอ่อน หลังจากปลิงหลุดแล้วเนื้อไม่เละ

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 2

พันธุ์จันทบุรี 2 เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างต้นพ่อพวงมณี กับต้นแม่ชะนี ลักษณะประจำพันธุ์ ทรงต้นมีพุ่มเป็นรูปฉัตร โปร่ง กิ่งแขนงห่าง ต้นสูง 10.50 เมตร เมื่ออายุ 10 ปี ผลมีขนาดค่อนข้างเล็ก น้ำหนักอยู่ระหว่าง 1.50-2.27 กิโลกรัม ต่อผล ความยาวของก้านผล 4.70-7.40 เซนติเมตร ผลยาวรี ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่ ถี่ และสั้น เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นหอมอ่อน เส้นใยน้อย เนื้อหนา 0.92 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน หลังดอกบานและให้ผลผลิต เฉลี่ย 46.60 กิโลกรัม ต่อต้น

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3

พันธุ์จันทบุรี 3 เป็นลูกผสมระหว่างต้นพ่อก้านยาว กับต้นแม่ชะนี ลักษณะประจำพันธุ์ มีทรงต้นเป็นพุ่มรูปกรวยคว่ำ มีพุ่มทึบ แตกกิ่งมาก สูง 8.5 เมตร เมื่ออายุ 10 ปี น้ำหนักผล 2.50-2.60 กิโลกรัม ต่อผล ความยาวของก้านผล 7.50-10.50 เซนติเมตร ทรงผลกลมแบบรูปไข่ ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่และสั้น เนื้อสีเหลืองเข้ม กลิ่นแรง เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน อายุเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้ว 90-109 วัน ผลผลิตเมื่ออายุ 10 ปี อยู่ระหว่าง 96.0-154.50 กิโลกรัม ต่อต้น

คำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตร ทุเรียนทั้ง 3 พันธุ์ ปลูกได้ดีในภาคตะวันออกของประเทศ ข้อควรระวัง แปลงปลูกต้องจัดการระบบระบายน้ำอย่างดี หากเกิดน้ำขังหลายวันหลังฝนตก จะทำให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่าได้ง่าย ต้องการรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ ในวัน และเวลาราชการ

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560