อลังการว่านเพชรหึง 1,000 ต้นชูช่อเต็มศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงตรัง เผยเป็นกล้วยไม้ใหญ่สุดในโลก

“ว่านเพชรหึง” กล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ชูช่อออกดอกบานสะพรั่งนับ 1,000 ต้น ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชม มิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) จังหวัดตรัง ชมความสวยงามของ “ว่านเพชรหึง” กล้วยไม้ที่มีต้นและช่อดอกขนาดใหญ่ที่สุดของโลกกว่า 1,000 ต้น ภายในศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงตรัง พร้อมใจกันออกดอกให้ชมความสวยงาม เพียงแค่ปีละ 3 เดือน โดยศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ได้ขยายต้นกล้าว่านเพชรหึง โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สร้างความตื่นตาตื่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นอย่างมาก

นายบุญลือ นกแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดตรัง กล่าวว่า ว่านเพชรหึง หรือ ว่านหางช้าง นั้นเป็นกล้วยไม้ป่า มีลักษณะลำต้นที่ยาว และมีใบติดอยู่ที่ปลายหลายใบ คล้ายๆ กับปลายหางของช้างที่ชี้ขึ้นด้านบน โดยมีลักษณะเด่นคือ รากมีจำนวนมากเกาะแน่น และแตกเป็นแขนงที่ปลายราก โดยรากจะชี้ขึ้นบนดินไม่เหมือนกับต้นไม้ทั่วไป ถือเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จัดอยู่ในสกุลแกรมมาโทฟิลลัม (Grammatophyllum) เป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอ มีระบบรากอากาศ และมีลำต้นสูง

ส่วนดอกก็จะมีทั้งชนิดช่อตั้งและช่อห้อย โดยกลีบดอกนั้นจะหนา มีพื้นกลีบสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียว และยังมีแต้มสีน้ำตาลหรือม่วง คล้ายกับลวดลายของเสือ ซึ่งจะมีดอกประมาณช่อละ 75-125 ดอก กอหนึ่งจะแทงช่อ 12-15 ช่อ ความยาวของก้านไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร ปลูก 6-7 ปี จะให้ดอก เมื่อออกดอกแล้วอายุดอกจะสั้นในช่วงฝนตกชุก

ทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดตรัง จะดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ว่านเพชรหึงแล้ว ยังได้มีการปลูกไว้กระจายเรียงรายสองข้างทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสำนักงาน และศูนย์ฝึกอบรม ถือเป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้พันธุ์นี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และมักจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี แต่จะต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไป ถึงจะออกดอกให้ชมความสวยงามได้ ทั้งนี้ ดอกจะทยอยบานตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นบนสุด เป็นระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือน หลังจากนั้นจะต้องรอชมความงามอีกครั้งในปีถัดไป ทั้งนี้ต้องการเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปัจจุบัน ได้มีการปลดล็อกจากไม้หวงห้ามประเภท 2 สามารถเพาะเลี้ยงขายได้ ทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดตรัง ได้ขยายต้นกล้าว่านเพชรหึง โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อตัดดอกขายเชิงการค้า รวมทั้งปลูกในสถานที่ต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยว เนื่องจากเวลาออกดอกพร้อมๆ กันแล้วจะสวยงามมาก