รวม 10 แหล่งผลิตและจำหน่าย พืชพันธุ์ดี

ถ้าจะซื้อพืชพันธุ์ดี เชื่อถือได้ ต้องไปที่ไหน เทคโนโลยีชาวบ้านรวบรวมข้อมูลแหล่งจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ทั้ง 10 แห่ง จากกรมส่งเสริมการเกษตรมาให้ทุกคนแล้ว

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี โทร. 033-048-201

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โทร. 075-582-312, 075-582-313

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-379-617

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-845-196

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666-422

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-906-220

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-988-142

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โทร. 053-096-215

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-440-360

🌱ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-219-323

นอกจากจะได้เลือกซื้อพืชพันธุ์ดีกลับบ้านแล้ว สามารถเข้าไปศึกษาดูงานสถานีการเรียนรู้ ซึ่งเน้นให้ความรู้ทางวิชาการในการผลิตและขยายพันธุ์พืช 4 สายการผลิต ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ดี อาทิ การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ รวมไปถึงข้อมูลและพันธุ์พืชเด่นหรือพืชที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และแปลงตัวอย่าง เช่น การปลูกผักยกแคร่ การเพาะเลี้ยงแหนแดง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล โดยเปิดให้เข้าชมได้ฟรีตามวัน-เวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ถ้าไม่สะดวกเดินทางไป สามารถเข้าถึงการสั่งจองพืชพันธุ์ดีได้ง่ายขึ้น 🖥 ผ่านระบบ “DOAE Marketplace” >>>> www.doae.go.th/doae_marketplace

 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร