รวม 9 สายพันธุ์อะโวคาโด ปลูกได้ผลผลิตดีในไทย

สายพันธุ์อะโวกาโด อะโวคาโด มีหลายสายพันธุ์ พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเป็นการค้า มีดังนี้

1.พันธุ์ปีเตอร์สัน ลักษณะค่อนข้างกลม เนื้อผลสีเหลืองอมเขียว รสชาติดี เป็นพันธุ์เบา

2.พันธุ์รูเฮิล ลักษณะผลค่อนข้างกลมทรงสูงเล็กน้อย เนื้อผลสีเหลืองอมเขียว รสชาติดี เป็นพันธุ์เบา

3.พันธุ์บัคคาเนียร์ มีทรงพุ่มแผ่กว้าง ลักษณะผลค่อนข้างกลมรี ผิวผลสีเขียว ผิวขรุขระ เปลือกหนา เนื้อสีเหลืองอ่อน รสชาติดี มีไขมัน 12%

4.พันธุ์เฟอร์เต้ ลักษณะผลทรงยาว ผิวผลสีเขียว ผิวขรุขระเล็กน้อย เนื้อสีเหลือครีม

5.พันธุ์บูธ 7 มีทรงพุ่มกว้าง ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม ผิวผลสีเขียว ผิวขรุขระเล็กน้อย เปลือกหนา เนื้อสีเหลืองอ่อน รสชาติดี มีไขมัน 7-14%

6.พันธุ์บูธ 8 ลักษณะผลรูปไข่ ผิวผลสีเขียว ผิวขรุขระเล็กน้อย เปลือกหนา เนื้อสีครีมอ่อน รสชาติพอใช้ มีไขมัน 6-12%

7.พันธุ์ฮอลล์ ลักษณะผลคล้ายหลอดไฟ ถ้าติดผลไม่ดก มีไขมัน 10-16%

8.พันธุ์แฮส ลักษณะผลรูปไข่ ผิวผลสีเขียวเข้ม ผิวขรุขระมาก เมื่อสุกเป็นสีม่วงเข้ม ผลมีขนาดเล็ก เนื้อผลสีเหลือง มีไขมันประมาณ 20% (พันธุ์นี้เป็นพันธุ์การค้าที่สำคัญของโลก เพราะคุณภาพผลดีมาก)

9.พันธุ์พิงค์เคอตัน ผิวผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีม่วงปนเขียว จะนิยมกันมากในชาวต่างชาติ รสชาติออกมัน เนื้อแน่น (ตระกูลเดียวกับพันธ์แฮส)

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมักพบปัญหาเรื่องต้นอะโวคาโดที่มักจะตายในช่วงปีแรกหลังปลูก อาจมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะระบบรากที่อ่อนแอต่อโรครากเน่า ซึ่งมีข้อพิจารณาสำคัญก่อนลงมือปลูก ดังนี้

– เลือกใช้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งอาจมาจากการขยายพันธุ์ที่นิยมใช้ คือ การเสียบยอดพันธุ์ดีบนต้นตอที่เพาะเมล็ดจากพันธุ์ที่แข็งแรง เช่น พันธุ์ Booth 7 ที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูง และต้นเจริญเติบโตดี หรือใช้ต้นตอจากพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีระบบรากที่แข็งแรง

– ซื้อต้นกล้าจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามพันธุ์ ต้นแข็งแรง

– เมล็ดที่นำมาเพาะควรมาจากผลที่แก่และเก็บจากบนต้น ไม่ควรใช้เมล็ดที่หล่นจากต้น แต่การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ไม่นิยมใช้ปลูกเพื่อให้ผลผลิต เนื่องจากให้ผลช้า (6-7 ปี) และมักกลายพันธุ์ – หากต้นกล้าอยู่ในถุงเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก ก็ควรย้ายกล้าลงในถุงขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งการปลูกด้วยต้นกล้าอายุ 1-2 ปี จะเป็นต้นที่แข็งแรงและพร้อมปลูกในแปลง

การเลือกพื้นที่ปลูกอะโวคาโด อะโวคาโด ปลูกได้ตั้งแต่พื้นราบจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่ควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ดังนี้

– พื้นที่ราบ (ต่ำกว่า 250 เมตรจากระดับน้ำทะเล) พันธุ์ปีเตอร์สัน พันธุ์รูเฮิล พันธุ์บัคคาเนียร์

– พื้นที่สูง (สูงกว่า 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล) พันธุ์บัคคาเนียร์ พันธุ์เฟอร์เต้ พันธุ์บูธ 7 พันธุ์บูธ 8 พันธุ์พิงค์เคอตัน พันธุ์ฮอลล์ และ พันธุ์แฮส โดยพื้นที่ปลูกต้องเป็นที่โล่ง ดินระบายน้ำดี ไม่ชื้นแฉะ หรือเป็นที่ต่ำน้ำท่วมขัง แดดดี ไม่อยู่ใต้ร่มไม้ หากเป็นพื้นที่ราบควรปลูกแบบยกแปลง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โดยดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.กาญจนบุรี (โทร 034-510766)
เลขที่ 198 หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
E-mail : [email protected] http://www.haec01.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.เลย (โทร 042-039653)
เลขที่ 135 หมู่ที่ 10 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
E-mail : [email protected] http://www.haec02.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.เชียงใหม่ (โทร 053-282823)
18/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
E-mail : [email protected] http://www.haec03.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.เชียงราย (โทร 053-678202)
เลขที่ 340 หมู่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
E-mail : [email protected] http://www.haec04.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.ลำพูน (โทร 053-096065)
เลขที่ 295 หมู่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
E-mail : [email protected] http://www.haec05.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.แม่ฮ่องสอน (โทร 097- 9206304)
เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
E-mail : [email protected] http://www.haec06.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.พะเยา (โทร 098-7499139)
เลขที่ 124 หมู่ที่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
E-mail : [email protected] http://www.haec08.doae.go.th

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.ตาก (โทร 055-806249)
เลขที่ 124 หมู่ 11 ตำบลไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
E-mail : [email protected] http://www.haec07.doae.go.th

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร