เลาะ “หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์”ž โปรเจ็กต์ยกคุณภาพชีวิต ตร.

“หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและครอบครัว ให้มีที่อยู่และมีรายได้เสริมเพียงพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว

ล่าสุด พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 10 ปี หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ และ พิธีมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ข้าราชการตำรวจ โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ที่หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เนื้อที่ 230 ไร่ เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา

กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติและธนาคารทหารไทย ร่วมกันดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์บนพื้นที่ 230 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพเสริมจากการเกษตร และให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยเข้าร่วมโครงการ 31 นาย

โครงการ หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์Ž เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 โดยเจ้าสัวธนินท์มีโครงการจัดสรรที่ดินและธุรกิจให้กับตำรวจ สภ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี จากนั้นได้จัดหาที่ดินเนื้อที่กว่า 200 ไร่ พัฒนาจากที่ดินที่แห้งแล้งขาดความสมบูรณ์ในพื้นที่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 230 ไร่

โครงการจัดสรรที่ดินและธุรกิจแบ่งเป็นที่พักอาศัย 50 ไร่ นำมาจัดสรรเป็นบ้านพัก 2 ชั้น บนที่ดินครอบครัวละ 600 ตารางวา สร้างโรงเรือนไก่พื้นเมือง 1 หลัง และทำธุรกิจการเกษตร มีการสนับสนุนการปลูกผัก เลี้ยงกบและเลี้ยงสุกร ภายใต้การดูแลของบริษัท เกษตรสันติราษฎร์ จำกัด ครอบครัวตำรวจทั้ง 31 ครัวเรือนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับพื้นที่ปลูกผักตั้งอยู่บนที่ดิน 97 ไร่ ประกอบด้วย โรงเรือนปลูกผัก จำนวน 56 หลัง ช่วงแรกปลูกเมล่อนและองุ่น ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นการผลิตต้นกะเพราครบวงจร และยังส่งเสริมให้เกษตรกรรอบๆ โครงการจำนวน 75 ครอบครัวปลูกต้นกะเพรา

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า กะเพรา 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ถึง 40,000 บาท ผลผลิตจะส่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแก่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในอนาคตจะมีการปลูกผักชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ อาทิผักสลัด มะเขือเทศ และพริก ได้มีการดำเนินการแล้วในพื้นที่บางส่วน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบบนที่ดิน 13 ไร่ สร้างเป็นบ่อเลี้ยงจำนวน 168 บ่อ ผลผลิตส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศโดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือ ฮ่องกง และสิงคโปร์

ส่วนอาชีพการเลี้ยงสุกรดำเนินการบนพื้นที่ 56 ไร่ มีโรงเรือน 10 หลัง เป็นฟาร์มสุกรขุนสายพันธุ์ซีพี คูโรบูตะ สามารถผลิตสุกรขุนได้ 16,000 ตัว/ปี ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในรูปแบบของการเช่าที่ดิน ปัจจุบันยังมีสัญญาดำเนินธุรกิจต่อไปอีก 5 ปี หลังจากนั้น ทรัพย์สินทั้งหมดในส่วนนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมสันติราษฎร์ จำกัด ข้าราชการตำรวจที่ได้เข้าร่วมโครงการถือหุ้นทั้งหมด 31 รายจะได้เป็นเจ้าของอีกด้วย

โดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดส่งพ่อไก่และแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี และให้ตำรวจในโครงการไปเพาะพันธุ์เอง มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอยให้คำแนะนำตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง จากนั้น จะรับซื้อลูกไก่คืน ประกันรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 3,000 บาทต่อเดือน ผลการดำเนินการผ่านมา 10 ปีเศษ ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจที่ได้เข้าร่วมโครงการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์

กล่าวสำหรับการมอบกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ทั้งหมด 31 ราย แม้ว่าหัวหน้าครอบครัวหากเสียชีวิตไปแล้วก็ยังได้รับมรดกสืบทอดอีกด้วย เป็นการสร้างฝันให้กับข้าราชการตำรวจได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ก็ยังมีโอกาสสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวดำเนินการมาก่อนหน้านี้


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์เป็นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายแห่ง อาทิ บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็นการจัดสรรที่ดินพร้อม
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร นอกจากนี้ ยังมีโครงการไก่ไข่ 3 ล้านตัว ผิงกู่-เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เขตผิงกู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณประชาชนจีน

“โครงการนี้ทำให้ตำรวจได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีธุรกิจเป็นของตนเอง ครั้งแรกได้มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย 56.3 ล้านบาท จากการที่ตำรวจทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ต่างลงแรงลงใจทำงานจนประสบความสำเร็จ ทำให้สามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด มีบ้านและที่ดิน รวมทั้งธุรกิจเป็นของตนเองŽ”

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ทำให้ตำรวจมีรายได้เสริม และสามารถมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองได้
ถือเป็นโครงการต้นแบบในการเพิ่มรายได้ เสริมสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่งด้วย

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 กล่าวเสริมว่า โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตำรวจหลายคนบ่นเสียดายโอกาสที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในความเป็นจริงก็อยากให้มีการผลักดันโครงการดังกล่าวในพื้นที่สำนักงานตำรวจภาค 2 ขึ้นอีก แต่ติดปัญหาในเรื่องที่ดินแพง ทำให้ขาดโอกาสที่จะผุดโครงการเพิ่มขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม หากข้าราชการตำรวจดำเนินโครงการโดยขาดที่ปรึกษาอย่างซีพี คงประสบความสำเร็จได้ยาก เพราะมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การปลูกพืชผัก จนไปถึงการรับซื้อ และนำไปแปรรูปออกจำหน่าย ทำให้ข้าราชการตำรวจมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พ.ต.อ.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ประธานหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์กล่าวว่าขอบคุณที่เครือเจริญโภคภัณฑ์นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาช่วยสร้างรายได้เพิ่มเสริมสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจตลอด 10 ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์พัฒนาขึ้นตามลำดับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตำรวจในทางที่ดีขึ้น

ด้าน ร.ต.ต.โสภณ สุขศรีใส อายุ 70 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 159/7 หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ กล่าวว่า เมื่อได้เข้าร่วมโครงการชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ที่สำคัญดีใจมากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน

ขณะที่ ร.ต.ท.แสวง จิตต์อารี อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 159/18 หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้มีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกลัวว่าอนาคตจะลำบาก อยากเห็นบริษัทดีๆ อย่างนี้ช่วยเหลือสังคมต่อไป