การเตรียมพร้อมต้นลำไย ก่อนบังคับให้ออกดอกนอกฤดู

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมสนใจการเตรียมพร้อมต้นลำไย ก่อนจะทำการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต เพื่อบังคับให้ลำไยออกดอกติดผลนอกฤดู โดยต้นไม่โทรมนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร ขอคำอธิบายด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

วรวุฒิ เอนกพันธุ์

ลพบุรี

ตอบ คุณวรวุฒิ เอนกพันธุ์

วิธีบังคับให้ลำไยออกดอกนอกฤดู จำเป็นต้องบำรุงให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง เริ่มจากการคัดเลือกต้น หรือสวนลำไย ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ตัดแต่งกิ่งกระโดงหรือกิ่งแนวตั้งออก แม้กิ่งแนวราบที่ไม่สมบูรณ์ก็ให้ตัดทิ้งเช่นเดียวกัน บำรุงด้วยปุ๋ยคอกพร้อมปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอนินทรีย์ และกำจัดวัชพืชออกให้หมด พร้อมรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ แล้วจึงราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (Kolo3) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 80 ลิตร หรือ 4 ปี๊บ ละลายให้เข้ากัน ควรเติมสารบอแรกซ์ลงไปเพื่อลดความสามารถในการติดไฟบริเวณใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว

ขณะใช้สารต้องแต่งกายให้รัดกุม โดยสวมเสื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ สวมรองเท้าบู๊ต สวมหมวก และถุงมืออย่างมิดชิด พร้อมสวมแว่นตาชนิดกระชับใบหน้า สำหรับสารโพแทสเซียมคลอเรตนั้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มิดชิด แห้ง และไม่อยู่ในที่ร้อนอบอ้าว

ประการสำคัญระหว่างการใช้สาร ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากตามด้วยกรดฮิวมิกจะยิ่งดี ระยะนี้ต้องป้องกันกำจัดแมลงที่จะเข้ามาทำลาย และอย่าให้ขาดน้ำ ภายใน 15-20 วัน ต้นลำไยจะออกดอกสะพรั่ง

ลำไยต้นนี้หรือสวนนี้ เมื่อผลิตนอกฤดูแล้ว ต้องเว้นไม่บังคับให้ออกผลนอกฤดูซ้ำอีกเป็นเวลา 1 ปี เพื่อป้องกันต้นลำไยทรุดโทรม หมั่นดูแลอย่าให้ขาดน้ำ แล้วคุณจะได้ลำไยที่มีคุณภาพนอกฤดูดังความตั้งใจ