กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมความช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ บรรเทาความเดือนร้อนให้สมาชิกสหกรณ์ภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้เพื่อรับแจ้งความเสียหายและ           ความเดือดร้อนจากสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  พร้อมระดมความช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์  ทั่วประเทศ บริจาคเงินจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมพร้อมมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ที่น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน วงเงินทั้งสิ้น 102 ล้านบาท

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กระบี่ สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับแจ้งความเสียหายและความเดือดร้อนจากสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในขณะนี้ ว่าสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหายในเรื่องใดบ้าง และต้องการรับความช่วยเหลือในด้านใดเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รายงานความเดือดร้อนและสิ่งที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้ามายังส่วนกลาง เพื่อกรมฯจะประสานหน่วยงานต่าง  ๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

จากการสำรวจเบื้องต้นผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีความต้องการถุงยังชีพ  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ประสานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดให้ระดมความช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดต่าง  ๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขบัญชี 070-0-03233-9  ขณะนี้มียอดบริจาคจากขบวนการสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ ทยอยเข้ามาแล้ว มีทั้งเงินและข้าวสารจำนวน 35 ตัน ซึ่งทางกรมฯจะนำไปจัดซื้อของใช้ที่จำเป็นและจัดหาถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ยาสีฟัน และสบู่ จำนวน 10,000 ถุง เพื่อจัดส่งไปให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชน ในภาคใต้ โดยได้เริ่มแจกจ่ายไปแล้วที่จังหวัดพัทลุงและจะทยอยแจกให้ถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง 10 จังหวัดอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรจนได้รับความเสียหาย บรรเทาภาระด้านหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสหกรณ์ โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยให้สหกรณ์ขยายเวลาการชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 102 ล้านบาท ขณะนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่อยู่ในเขตประสบอุทกภัยอยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลเพื่อจะได้เร่งจัดสรรเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับทางสหกรณ์ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 นี้