ยกปีไก่-ปีทอง สินค้าปศุสัตว์ เตรียมดัน ‘ไข่’ รุกตลาดส่งออก

พนักงานคัดแยกไข่ไก่ที่ไม่ได้มาตรฐานออก

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมให้สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน” โดยกรมมีเป้าหมายจะพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน จีเอพี เพิ่มขึ้น ทั้งฟาร์มโคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และสุกร พร้อมส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สู่มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับใหม่) โครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยปี 2559 ได้รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถึง 2,616 แห่ง จากที่ตั้งเป้าไว้ 2,000 แห่ง และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มอีก 2,000 แห่ง รวม 4,616 แห่ง

“ปี 2560 ประเทศไทยจะต้องไม่มีโรงฆ่าสัตว์เถื่อนอีกต่อไป ส่วนปี 2562 โรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่จะต้องเข้าสู่มาตรฐาน จีเอ็มพี ทั้งหมด รวมทั้งโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลาง จะปรับปรุงและพัฒนายกระดับเข้าสู่มาตรฐานตามกฎหมายทั้งหมด ภายในปี 2564 เพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขันที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต” นายสัตวแพทย์อภัย กล่าว

นายสัตวแพทย์อภัย กล่าวถึงการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2560 คาดว่าปีนี้การส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดและไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งมีแนวโน้มค่อนข้างดี เนื่องจากสามารถเปิดตลาดสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี คาดว่าปีนี้จะส่งเนื้อไก่สดไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน มูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท และสิงคโปร์ได้ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกได้เพิ่มอีก 20 โรงงาน เริ่มส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป ทำให้คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยไปยังสิงคโปร์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และปีถัดไปคาดว่าปริมาณและมูลค่าส่งออกจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังสิงคโปร์ได้ราว 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 2,340 ล้านบาท

“กรมปศุสัตว์ยังเตรียมผลักดันการส่งออกไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ไปตลาดสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป (อียู) ด้วย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพไข่ปลอดภัย โดยคาดว่าปีนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีทองของสินค้าปศุสัตว์ส่งออก ทั้งเนื้อ นม ไข่ และอาหารสัตว์ รวมทั้งตลาดและราคาสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศจะมีเสถียรภาพที่ดี” นายสัตวแพทย์อภัย กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน