ผอ.ส่งน้ำลำตะคอง ลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์น้ำ หวั่นไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 18 มกราคม ที่ประตูระบายน้ำบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านทุ่ง ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่รองรับปริมาณน้ำมาจากลำบริบูรณ์ ก่อนที่จะไหลมาสมทบกับลำน้ำลำตะคอง ที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบปริมาณและการเปิดประตูระบายน้ำ ให้ปริมาณน้ำที่มีการจัดส่งมาตามลำน้ำนั้นไปถึงโรงผลิตน้ำประชาในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบว่าตลอด 2 ฝั่งตามลำน้ำไม่มีการนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อทำการสูบน้ำไปทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ ตามติที่ประชุม GMC ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ที่ต้องการรักษาปริมาณน้ำกักเก็บไว้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ตนเองได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูบายน้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบปริมาณน้ำเหนือประตูระบายน้ำและท้ายประตูระบายน้ำว่า มีปริมาณน้ำที่อยู่ในตามแผนบริหารจัดการน้ำเหลือไม่ แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประตูระบายในลุ่มน้ำลำบริบูรณ์ ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักอีกหนึ่งสายที่จะไหลมาบรรจบกับสายน้ำลุ่มน้ำลำตะคอง ที่บริเวณหน้าเขื่อนบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่เป็นลำน้ำมูลไหลไปสู่อำเภอพิมาย พบว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังมีการผันน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำ

ขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำตะคอง ล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 114 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ จากความจุกักเก็บ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าที่ทางชลประทานคาดการณ์ไว้เพียงเล็กน้อย ขณะที่การจัดส่งน้ำออกจากเขื่อนขณะนี้ได้มีการจัดส่งออกมาอยู่ที่ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 1 แสน 7 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อจัดส่งไปยังโรงผลิตน้ำประปาในพื้นที่ท้าย เขื่อน ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ (บางส่วน) ซึ่งก็เป็นไปตามมติของกลุ่ม GMC ที่กำหนดให้เขื่อนลำตะคองนั้นสามารถจัดส่งน้ำออกจากเขื่อนได้ไม่เกินวันละ 435,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน