เริ่มย้ายสัตว์ป่าของกลางออกจากวัดป่าหลวงตาบัวแล้ว คาดใช้เวลา 1 สัปดาห์

วันนี้ 19 มกราคม 2560 เวลา 8.20 นาฬิกา นายยรรยงค์ เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองเดินทางลงพื้นที่วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค เพื่อเข้าดำเนินการขนย้ายสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งเป็นสัตว์ของกลางที่กรมอุทยานนำมาฝากกับทางวัดไว้ ตั้งแต่ปี 2544 ประกอบด้วยละอง ละมั่ง เก้งและกวางออกจากพื้นที่ของทางวัดเพื่อนำไปดูแลต่อที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

การขนย้ายครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าขนย้ายละอง ละมั่ง ที่สามารถตรวจนับจำนวนที่แน่นอนแล้ว จำนวน 36 ตัว ออกจากพื้นที่วัดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ขณะที่เก้ง จำนวน 4 ตัวและกวางจำนวน 83 ตัวนั้น คาดว่าจะต้องใช้เวลาคัดแยกก่อน เนื่องจากกวางของกลางได้มีการผสมพันธุ์และปะปนอยู่กับกวางลูซ่า ซึ่งเป็นกวางที่อนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยงได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการขนย้ายในวันแรกค่อนข้างจะติดขัดเนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดนั้น มีลักษณะบอบบางและบาดเจ็บได้ง่าย จึงต้องวางแผนการจับและขนย้ายอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถขนย้ายละอง ละมั่งได้แล้วจำนวน 6 ตัว ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในบ้านเกาะเสือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเสือที่ขนย้ายไปแล้ว ทำให้ง่ายต่อการต้อนเข้ากรงเพื่อขนย้าย พร้อมทำการเก็บตัวอย่างเลือดและขน ก่อนส่งไปเฝ้าดูอาการที่จังหวัดอุทัยธานี 7 วันจากนั้นจึงจะนำออกจากกรงได้ สำหรับ กาสรขนย้ายสัตว์ป่าทั้งหมด คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ